Procedure in 3 stappen

Webdesign procedure

01

Planning - Strategie

Op het moment dat wij een akkoord hebben bereikt met de klant over de offerte is het tijd om met de eerste stap uit ons werkproces te beginnen. De eerste stap uit ons werkproces bestaat uit het plannen van de werkzaamheden en het bepalen van de strategie die we toe gaan passen. U hebt tijdens deze eerste stap de mogelijkheid om uw wensen uitgebreid kenbaar te maken, wij zullen u helpen door het doen van suggesties op het moment dat u nog niet precies weet hoe het eigenlijk moet worden. Wij zullen u als klant betrekken bij het maken van de planning, daarnaast zullen wij u ook een datum geven waarop wij verwachten het project op te kunnen leveren. Ook de strategie zal uitgebreid met u worden besproken, u hebt altijd de mogelijkheid om eigen inbreng te leveren. Op het moment dat wij een akkoord hebben bereikt voor de gemaakte planning en de strategie die wij tijdens onze werkzaamheden gaan toepassen, is het tijd om met de werkzaamheden te beginnen. Mocht het project in een later stadium van de werkzaamheden toch wat meer spoed krijgen, dan kunnen wij altijd samen met de klant de planning er nog eens bijpakken om de nodige wijzigingen hierin te verrichten.

02

Design - Development

De tweede stap uit ons werkproces is ook meteen de grootste stap, namelijk het ontwerpen van de opdracht en het uitwerken hiervan. Nadat uw wensen bij ons bekend zijn, kunnen wij beginnen met de werkzaamheden. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, zullen wij op regelmatige basis contact blijven houden met de klant. Wij informeren onze klanten graag over de vorderingen binnen een project en vragen regelmatig om uw goedkeuring voor hetgeen we tot die tijd hebben gemaakt of gedaan. U hebt altijd de mogelijkheid om extra wensen toe te voegen aan het project, een project is naar onze mening nooit af, wij zijn pas tevreden als u tevreden bent! Het tweede deel van deze stap bestaat uit het ontwikkelen van het gemaakte werk, dit doen wij natuurlijk alleen nadat wij goedkeuring voor het ontwerp hebben gekregen. Niet bij alle werkzaamheden zal verdere uitwerking noodzakelijk zijn, een logo kunnen wij bijvoorbeeld na het ontwerpen hiervan direct opleveren op het moment dat deze naar wens is. Ook na het uitwerken hebt u de mogelijkheid om op- en aanmerking te doen. Indien we ook een akkoord hebben bereikt voor stap 2, is het tijd om verder te gaan met de volgende stap.

03

Testen - Oplevering

De derde stap van ons werkproces bestaat uit het testen van het gemaakte werk en het opleveren hiervan. Wij zullen alles voor de oplevering uitvoerig testen. Mocht u na oplevering toch nog ontdekken dat er functionaliteiten niet correct werken, dan kunnen wij deze natuurlijk kosteloos voor u verhelpen. Nadat wij na het testen en het doorvoeren van eventuele verbeteringen wederom een akkoord hebben bereikt, is het tijd om het gemaakte werk op te leveren. De manier waarop wij het project opleveren is afhankelijk van de werkzaamheden die wij voor u hebben verricht.

04

Onderhoud - Updates

Na de oplevering van het project kunt u altijd bij ons terecht voor eventueel onderhoud. Ook kunnen wij na het opleveren van het project nog steeds wijzigingen doorvoeren op het moment dat er iets toch niet helemaal naar wens was. Als u bijvoorbeeld een website met CMS bij ons hebt afgenomen, dan kunnen wij altijd op een later tijdstip nieuwe functies voor u ontwikkelen en integreren. Neem voor meer informatie over het onderhouden van uw website of webshop contact met ons op, wij zullen u dan een passend voorstel doen.

TOP